Företaget och våra tjänster


Byggkonsult & Kontrollansvarig

Företaget - Pål Albing

Pål Albing
Pål Albing arbetade under många år inom byggbranchen och grundade 2012 detta företag inom byggkonsultation. Sedan dess har han arbetat med olika bygg- och rivningsprojekt bl. a. som kontrollansvarig och rådgivande byggkonsult. Företaget är stationerat i Halmstad och arbetar i huvudsak med byggprojekt i Halland (Halmstad, Falkenberg, Laholm och Varberg). Men företaget utför även uppdrag i närliggande områden såsom Skåne och Småland.

Utbildning och Examen

Civilingenjörsexamen vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) 1976 med inriktning på husbyggand, geoteknik, geohydrologi och VA-teknik.

Arbetserfarenhet - Byggkonsult

Pål Albing har erfarenhet som entreprenör och konsult inom områdena byggteknik, VA-teknik, ventilationsteknik och geoteknik. Pål Albing har även lång erfarenhet av fastighetsförvaltning.

Certifikat

Pål Albing innehar boverkets behörighetsnivå för kontrollansvariga. Behörighetsnivå K - projekt av komplicerad art.


Tjänster som verksamheten utför

Byggkonsult

Byggkonsultation och rådgivning genom hela din byggprocess. Företaget hjälper även till med tolkning av planbestämmelser och med utformning och tolkning av entreprenadavtal/entreprenadkontrakt.

Kontrollansvarig

Kontrollansvar över att byggnationen följer gällande regler och rekommendationer.

Projektledning

Byggprojektledning för genomförande och styrning av bygg- och anläggningsentreprenader.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna