Pål Albing

Lång erfarenhet inom byggbranschen.

Som byggkonsult och kontrollansvarig hjälper vi  dig med såväl projektledning och byggledning som  rollen som kontrollansvarig enligt PBL ( Plan och Bygglagen ).


Kontrollansvarig
Byggprojekt som kräver bygglov kräver i de flesta fall även en certifierad kontrollansvarig. Pål Albing har genom mångårigt arbete i rollen som entreprenör, fastighetsförvaltare och konsult i byggbranschen skaffat sig stor erfarenhet och kunskap gällande byggprojekt. Detta ger dig en försäkran om god styrning och korrekt kontroll av ditt byggprojekt


Behörighetsnivå
Pål Albing är certifierad kontrollansvarig med  behörighetsnivå K ( projekt av komplicerad art ) i enlighet med gällande PBL.

Pål Albing


Byggkonsult & Kontrollansvarig

Våra tjänster

Byggkonsult

Byggkonsultation och Rådgivning


Kontrollansvarig

Kontrollansvarig över att byggnationen följer gällande regler och rekommendationer


Projektledning

Byggprojektledning för genomgörande och styrning av bygganläggnings-entreprenader


Byggkonsultation och rådgivning genom hela din byggprocess. Företaget hjälper även till med tolkning av planbestämmelser och med utformning och tolkning av entreprenadavtal/ entreprenadkontrakt.

Pål Albing


Som byggkonsult och kontrollansvarig hjälper vi  dig med såväl projektledning och byggledning som  rollen som kontrollansvarig enligt PBL ( Plan och Bygglagen ).

Kontakt

Copyright © Alla rättigheter förbehållna